Torben Melchior, f. 19.8.1940, dansk jurist. Torben Melchior blev cand.jur. i 1964, LL.M. (Master of Laws) ved Harvard University i 1965 og advokat i 1971. Han var sekretær hos Folketingets Ombudsmand 1965-66, sekretær i Justitsministeriet i 1966, dommerfuldmægtig 1968-70, ansat hos Statsadvokaten for Sjælland 1971-74, kontorchef i Justitsministeriet i 1976, konstitueret dommer i Østre Landsret 1981-82, direktør i Familieretsdirektoratet 1982-86 og dommer i Østre Landsret 1987-91. Han blev højesteretsdommer i 1991 og var højesteretspræsident 2004-10. Derudover har han været formand for bl.a. Advokatnævnet 1995-2002.