Tomás Navarro Tomás, 1884-1979, spansk filolog, professor ved bl.a. Columbia University 1940-52. Hans hovedindsats ligger inden for lydlæren og metrikken med Manual de pronunciación española (1918, omarbejdet udg. 1957). Navarro igangsatte ca. 1930 det store Atlas lingüístico de la Península Ibérica, men han blev afbrudt af borgerkrigen og bragte alt materiale med til sit eksil i USA.