Toldboden, område i København langs havnen ved Bomløbet, hvortil toldvæsenet flyttede i 1630. Her opførte J.C. Krieger 1732-35 et toldkammer med arkade og halvrund fronton. I 1856 tilføjedes den endnu bevarede indkørsel med buegange, tegnet af G.F. Hetsch. Toldkammeret erstattedes af en ny bygning, opført 1872-75, som i 1975 veg pladsen for et lavt, trefløjet anlæg til toldvæsenet, tegnet af Eva og Nils Koppel. Ved Toldboden ligger Kongetrappen med to opholdspavilloner fra 1907.