Tokaido, (jap. Tōkaidō 'den østlige kystvej'), den ældgamle hovedvej mellem Japans tidligere hovedstad, Kyoto, og Tokyo. Strækningen er på 488 km, og der var 53 stationer med kroer undervejs. Vejen var i gnsn. 5,5 m bred og brolagt; den blev brugt af gående, pakdyr og bærere. I dag følger en hovedvej, en motorvej og to jernbanelinjer linjeføringen for den oprindelige vej.