Tjekkiet - sociale forhold

Artikelstart

Tjekkiet - sociale forhold, Med systemskiftet i 1989 brød finansieringen af de sociale ydelser sammen. En sociallovgivning fra 1992 lægger hovedvægten på socialforsikringer, som er knyttet til erhvervsmæssig beskæftigelse. Pensionsordningerne, som omfatter alders- og invalidepension og pension til efterladte, er en enhedsordning, hvortil der i 1999 betaltes et forsikringsbidrag på 26,5% af erhvervsindkomsten. Forsikringen overtog pensionsforpligtelserne fra det kommunistiske system, og det medfører forskelle i pensionsudbetalingerne, der afspejler forskelle i pensionsvilkår for forskellige stillingsgrupper før 1989, men man forsøger at nå frem til, at pensionens størrelse for den enkelte bestemmes af antallet af år i erhvervsmæssig beskæftigelse samt af den tidligere indtjening. Pensioner og arbejdsløshedsunderstøttelse er beskedne for mange borgere; som nederste sikkerhedsnet eksisterer der en trangsbestemt forsorgshjælp. Der findes et tætmasket sundhedssystem med sygehuse og klinikker, som finansieres gennem den offentlige sygesikring, hvortil der betales en forsikringspræmie af den skattepligtige indkomst; personer uden indkomst har også ret til sundhedsvæsenets ydelser.

Læs mere om Tjekkiet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig