Faktaboks

Etymologi
Landets navn stammer fra tjekkerne, en vestslavisk stamme, der voksede frem i slutningen af det 800-tallet e.v.t.
Officielt navn
Česko, Česká republika
Dansk navn
Tjekkiet
Styreform
parlamentarisk republik
Hovedstad
Prag
Indbyggertal
10.689.209 (2019)
Totalareal
78 868 km²
Indbyggere pr. km²
138 (2019)
Officielt/officielle sprog
tjekkisk (officielt) 95,4 %, slovakisk 1,6 %, andre 3 % (2011)
Religion
ingen religion 34,5 %, romerskkatolske 10,4 %, protestanter (inkluderer evangelisk kristne og husitter) 1,1 %, andre og uspecificerede 54 % (2011)
Nationaldag
Tjekkiets nationaldag, den 28. oktober (1918) er årsdagen for Tjekkoslovakiets etablering og uafhængighed fra Østrig-Ungarn.
Statsoverhoved
præsident Miloš Zeman (siden den 8. marts 2013)
Statsminister
premierminister Petr Fiala (siden den 28. november 2021)
Møntfod
koruna
Symbol
en sølvfarvet eller hvid dobbelthalet, stående løve (heraldisk symbol)
Valutakode
CZK
Nationalsang
Kde domov můj? ('hvor er mit hjem?')
Engelsk navn
Czechia, Czech Republic
Uafhængighed
Den 1. januar 1993 opdeltes Tjekkoslovakiet i Tjekkiet og Slovakiet.
Befolkningssammensætning
tjekker 64,3 %, mæhrere 5 %, slovakker 1,4 %, andre 1,8 %, uspecificeret 27,5 % (2011)
BNP pr. indb.
134.056 kr. (2017)
Middellevetid
mænd 75,1, kvinder 81,2 år (2015)
Indeks for levevilkår, HDI
0,891 (2018)
Indeks for levevilkår, position
26 (2018)
CO₂-udledning pr. indb.
9,2 ton (2014)
Internetdomænenavn
.cz
Flag
.

Melnik Slottet med vinmarkerne på sydskråningen foran slottet.

.

Moldau med Karlsbroen.

.

Karlstein.

.
.

Artikelstart

Tjekkiet er en republik i Centraleuropa, der på alle sider omgives af bjerge. Landet var den økonomisk mest udviklede del af Tjekkoslovakiet og har siden delingen i 1993 økonomisk og politisk hastigt nærmet sig Vesteuropa. Tjekkiet blev som det første tidligere østblokland medlem af OECD i 1995. I 1999 blev landet optaget i NATO og i 2004 i EU.

Nationalflag

Flaget blev antaget officielt i 1920 ved dannelsen af den tjekkoslovakiske stat efter 1. Verdenskrig. Til Bøhmens hvid-røde heraldiske farver satte man ... Læs mere om Tjekkiets nationalflag.

Geografi

Tjekkiet består af landsdelene Čechy (se også Bøhmen) og Morava (se også Mæhren) og er omgivet af bjerge. Læs mere om Tjekkiets geografi.

Sprog

Landets officielle sprog er tjekkisk, som er modersmål for 94,8 procent af befolkningen (2001). Læs mere om sprog i Tjekkiet.

Religion

Langt de fleste tjekker har katolsk baggrund, men kirken har længe stået svagt. Det skyldes dels en tidlig industrialisering, dels den fremherskende tjekkiske nationalideologi, der skildrer den katolske kirke som et nationalt fremmedelement forbundet med habsburgerne. Læs mere om religion i Tjekkiet.

Forfatning

Republikken Tjekkiets forfatning er fra 1993. Den lovgivende magt ligger hos et parlament med to kamre ... Læs mere om Tjekkiets forfatning.

Økonomi

Som den økonomisk mest udviklede del af Tjekkoslovakiet var Tjekkiet fra slutningen af 1940'erne til 1989 en socialistisk planøkonomi, som gennem det statslige investeringsmønster udlignede mellemkrigsårenes store indkomstforskelle mellem den slovakiske og den tjekkiske del. Læs mere om Tjekkiets økonomi.

Sociale forhold

Med systemskiftet i 1989 brød finansieringen af de sociale ydelser sammen. En sociallovgivning fra 1992 lægger hovedvægten på socialforsikringer, som er knyttet til erhvervsmæssig beskæftigelse. Læs mere om de sociale forhold i Tjekkiet.

Sundhedsforhold

Middellevetiden i 1997 var for mænd 70,6 år og for kvinder 77,6 år. Spædbørnsdødeligheden faldt fra 12,3 pr. 1000 levendefødte i 1986 til 5,9 i 1997. Læs mere om sundhedsforholdene i Tjekkiet.

Militær

De væbnede styrker er (2006) på 22.272 militære og 17.858 civile. Hæren er på 16.663 og luftvåbnet 5609. Læs mere om Tjekkiets militær.

Biblioteker

Nationalbiblioteket, Národní knihovna České republiky, rummer ca. 6 millioner bind og har store og rige samlinger om især centraleuropæisk og slavisk kultur ... Læs mere om Tjekkiets biblioteker.

Uddannelse

Skolesystemets østrig-ungarske tradition blev fra 1948 tilpasset den mere centralistiske sovjetiske model, men efter systemskiftet i 1989 er der foregået en omfattende demokratisering, decentralisering og i nogen udstrækning også privatisering samtidig med fornyelse af mål, indhold og struktur. Læs mere om Tjekkiets uddannelsessystem.

Massemedier

Tjekkiet har en levende og varieret presse med ca. 90 dagblade (1995), hvoraf ti er landsdækkende, og mere end halvdelen er udenlandsk ejede. Læs mere om de tjekkiske massemedier.

Billedkunst og arkitektur

Med kristendommens indtog i 800-900-tallet blev der opført kirker og klostre i både Bøhmen og Mæhren. Prag fik i første halvdel af 1000-tallet sin første basilikakirke, den romanske Sankt Georg, og borgen Hradčany blev grundlagt i 1200-tallet. Læs mere om tjekkisk billedkunst og arkitektur.

Litteratur

Den ældste litteratur på tjekkisk og slovakisk område bestod især af religiøse tekster på det første slaviske skriftsprog, oldkirkeslavisk, skabt af Kyrillos og Methodios, som i 860'erne blev udsendt fra Det Byzantinske Rige for at missionere i Det Stormæhriske Rige. Læs mere om tjekkisk litteratur.

Teater og drama

Teateraktivitet kan dateres til 1400-tallet i form af liturgiske mysteriespil og intermezzi, og fra 1500-tallet kendes profane satiriske scener. František Bulla (f. 1754), leder af Prags Teater, spillede fra 1785 på tjekkisk som led i en ca. 50-årig lang kulturel vækkelse. Læs mere om teater og drama i Tjekkiet.

Dans

Kredsdanse danset af kvinder ved bryllupper og sværddanse udført af mænd i forbindelse med karneval i bl.a. Sydčechy (švertance) og Morava (pod šable) er blandt de ældste nulevende dansetraditioner. Læs mere om dans i Tjekkiet.

Musik

Landet blev kristnet af byzantinske missionærer i 800-tallet. Allerede i 885 blev det forbudt at celebrere messen på slavisk, og i løbet af 900-tallet blev den romerske (latinske) messe dominerende, hvilket har betydet, at de ældste overleverede tjekkiske religiøse sange ikke er liturgiske ... Læs mere om tjekkisk musik.

Folkemusik

Den tjekkiske folkemusik opviser i vest og øst to meget forskellige stilarter. I Čechy og dele af det vestlige Morava har sangene som følge af vesteuropæisk indflydelse en regelmæssig melodisk struktur ... Læs mere om tjekkisk folkemusik.

Rockmusik

En af de første succesfulde tjekkiske popsangere var Karel Gott (f. 1939), der i begyndelsen af 1960'erne udgav en række coverversioner af amerikanske popsange. Læs mere om rockmusik i Tjekkiet.

Film

Tjekkiets filmproduktion begyndte i 1898. I 1930'erne blev flere film internationalt kendt, bl.a. Gustav Machatýs (1901-1963) erotiske Ekstase (1933) med Hedy Lamarr (1913-2000). Læs mere om tjekkisk film.

Øl

Tjekkiet har verdens største forbrug af øl pr. indb. (158 l årligt, 2005). Skønt Tjekkiet har meget gamle bryggetraditioner, er det den forholdsvis unge pilsner, der har gjort landets øl berømt. Læs mere om tjekkisk øl.

Forhistorie

Tjekkiet er rigt på palæolitiske fund. De ældste pebble tools er mere end en halv million år gamle, og for ca. en halv million år siden fremstilledes enkle håndkiler og skrabere. Læs mere om Tjekkiets forhistorie.

Historie

I folkevandringstiden berørte hunnernes fremtrængen i 400-tallet kun perifert det sydlige Mæhren, men fra 500-tallet fandt en omfangsrig og hurtig vandring af slaviske stammer, der også kom til at omfatte tjekkisk territorium, sted. Læs mere om Tjekkiets historie.

Kommentarer (2)

skrev Jan Andreasen

Jeg undrer mig over, hvorfor artiklerne om Tjekkiet, Slovakiet og sikkert også andre lande, har en rubrik der hedder “norsk navn.”
Hvad er begrundelsen?

svarede Marie Bilde

Kære Jan Andreasen.

Tak for din kommentar. En lille fejl i forbindelse med en opdatering var skyld i, at feltet for et lands danske navn en kort overgang havde betegnelsen "norsk navn". Fejlen er rettet nu, og feltet hedder igen "dansk navn".

Den tekniske platform, som lex.dk kører på, er udviklet til Store Norske Leksikon, og i dag styres sproget i grænsefladen af sprogfiler.

Venlig hilsen
Marie Bilde, udviklingsredaktør

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig