Tipperne

Tipperne, fuglereservat på Tipperhalvøen sydligst i Ringkøbing Fjord. Det ca. 8 km2 store område er et statsejet reservat, der i 100 år har haft jagtfredning og siden 1928 har rummet en videnskabelig feltstation til registrering af de mange yngle- og trækfugle. Til reservatet hører også poldene Fuglepold m.fl. i Ringkøbing Fjord og i Nyminde Strøm. Vegetation og smådyr er også studeret. Det flade område består af sandvader, rørskov, strandenge og småøer på en stor fjordgrund; det har udviklet sig i løbet af 300 år og er periodevis vokset 4 ha pr. år.

Indtil 1945 var Tipperne intensivt udnyttet til høslæt og græsning; i 1960'erne ophørte denne udnyttelse helt, hvorved fugleantallet faldt, men i dag bliver græsset enten slået eller afgræsset af kreaturer.

Tipperne blev videnskabeligt reservat i 1936. Sammen med de sydfor liggende Værnenge, Bjålum Klit, Nyminde Strøm og strandengene ned til Gammelgab udgør de et stort, samlet fredet område. Adgang til reservatet Tipperne er stærkt begrænset.

Naturstyrelsens hjemmeside om Tipperne

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig