Timring Kirke er en landsbykirke i den østlige del af Timring, ca. 14 kilometer nordvest for Herning. Selvom kirken oprindeligt er bygget tidligt i middelalderen, præges den i dag helt af en stor ombygning i 1919.

Kirkebygning

Kirken består af et kor og et skib fra romansk tid. I senmiddelalderen tilføjede man et tårn på skibets vestende, hvis overdel dog blev revet ned på et ukendt tidspunkt, hvorefter tårnrummet i en lang årrække indgik som en del af skibet. Store dele af kirken stammer fra 1919. Her blev de to korsarme, sakristiet og våbenhuset tilbygget, ligesom man genopførte tårnets overdel.

Udvendigt fremstår kirken delvist med synligt murværk, delvist hvidkalket og med en blanding af bly- og teglstensbelagte tage.

Den romanske kirke

I romansk tid blev mange kirker opført af natursten. Dette gælder også i Timring Kirke, hvor de ældste dele er bygget af granitkvadre. Store ombygninger allerede i gotisk tid og 1738 har dog medført, at der ikke er bevaret oprindelige detaljer.

Tilbygninger og ombygninger

Kirkens historie er præget af om- og tilbygninger. I gotisk tid blev kirken forandret da de oprindelige indgangsdøre, som fandtes mod nord og syd i skibets vestende, blev ændret og flyttet, ligesom korbuen blev udvidet.

I samme periode byggede man kirkens første tårn. Som nævnt blev det dog på et tidspunkt nødvendigt at pille tårnets øvre del ned, hvilket var en ikke helt ualmindelig hændelse. Dette skete f.eks. i forbindelse med lynnedslag eller sætningsskader, hvor tårnet måtte helt eller delvist nedrives pga. nedstyrtningsfare. I Timring tog man den øvre del ned, og inddragede i stedet tårnrummet under skibets tag.

Hovedistandsættelsen 1919

I 1919 igangsattes en massiv byggekampagne, hvor kirken helt skiftede karakter. Fra at have været en ydmyg, tårnløs kirke, fik bygningen i stedet sin nuværende, næsten monumentale karakter.

På den gamle tårnunderdel opførte man et gotisk inspireret tårn. Det store tårn har et saddeltag med gavle i nord og syd, som hver er udsmykket med tre høje, todelte blændinger, dvs. dekorative murnicher, samt to cirkelformede blændinger.

Denne dekoration går igen på gavlene på de to korsarme, som man opførte nord og syd for skibet, hvormed kirkens gulvplads henved fordobledes. Ved opførslen af den søndre korsarm blev det nødvendigt at rykke det ældre våbenhus længere vestpå. Det store våbenhus blev sammenbygget med den nye korsarm, hvorfor bygningsdelen i dag fremstår med to separate gavle.

Kirkens indre

Indvendigt præges kirkerummet særligt af de hvidkalkede vægge og de flade bjælkelofter, mens gulvet er belagt med røde tegl.

Kalkmalerier

På triumfmuren er der ved siden af korbuen kalkmalet to våbenskjolde fra 1682, mens der over den er en indskrift, ”Gud skab i mig et rient hierte”, altså ”Gud skab i mig et rent hjerte”.

Inventar og gravminder i Timring Kirke

Inventaret i Timring Kirke er fra flere forskellige perioder. Særligt renæssancen er stærkt repræsenteret.

Døbefont fra romansk tid

Kirkens ældste inventarstykke er den romanske døbefont af granit. Den er udsmykket med arkader, som opdeles af udhuggede tovstave.

Altertavle og prædikestol fra renæssancen

Altertavlen og prædikestolen i kirken er fra renæssancen. Altertavlen er opbygget med et centralt maleri der flankeres af to par søjler, som bærer en trekantet gavl. På gavlen er der også et maleri, som forestiller Kristi Himmelfart. Det centrale maleri viser en korsfæstelsesscene.

Prædikestolen er i senrenæssance, og er opbygget af tre fag med rundbuer. I disse er der malerier af tre af evangelisterne. Fagene opdeles af spinkle, træskårne søjler. Den tilhørende himmel er samtidig med stolen.

Også orgelpulpiturets gelænder er fra renæssancen, 1680, og er udsmykket med relieffer af evangelisterne.

Kirkegård

Tæt på kirken, lige nord for, ligger en oldtidshøj.

Læs mere i Den Store Danske

Eksterne links

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig