Tilskueren, dansk månedsskrift for litteratur, kunst, samfund og videnskab 1884-1939, som i forlængelse af Det Nittende Aarhundrede, udgivet af brødrene Brandes i 1870'erne, repræsenterede en progressiv humanistisk linje i livsanskuelsesdebatten. Betegnelsen Tilskuer går tilbage til en række danske bladprojekter i 1700-t. og det britiske The Spectator. Tilskueren kulminerede under Valdemar Vedels redaktion (1901-07) og tabte siden terræn pga. stofsammenfald med dagbladenes kronikker.