Tiglat-Pileser 1., konge af Assyrien 1115-1077 f.Kr. Tiglat-Pileser, der kom til magten efter en assyrisk nedgangsperiode, sendte store hærstyrker mod Armenien og derpå mod Syrien. Felttogene resulterede i en konfrontation med Babylonien, som han dog ikke kunne erobre.