Thy

Thy. Kysten ved Lodbjerg.

.

Fiskeri. Kystfisker fra Thy sejler ud fra den flade Strand ved Stenbjerg.

.

Thy. Thagård Plantage i nationalpark Thy er omkring 200 år gammel.

.

Thy. Klitmøller.

.

Thy, landsdel i Nordvestjylland mellem Limfjorden og Nordsøen; 1036 km2. Thy omfatter den sydvestligste del af Den Nørrejyske Ø mellem Limfjorden og Vesterhavet samt halvøen Thyholm. En linje fra Lild Klitplantage over Tømmerby Fjord til Østerild Fjord adskiller Thy fra Hanherred.

Faktaboks

etymologi:
Stednavnet Thy nævnes i 1075 som Thiut, formodentlig samme ord som gammeldansk *thiūth 'folk').

Mod øst ligger et frugtbart, dyrket moræneland med niveauer op til 50-70 m.o.h. med Ashøj (94 m.o.h.) som det højeste punkt. Det gennemskæres af brede dalstrøg med bl.a. Ove Sø og den tørlagte Sjørring Sø. Vest herfor ligger et landskab domineret af havklitter og sletter med temporære søer på hævet litorinahavbund. Fra dette klithedelandskab er sand stedvis vandret ind over morænen. Den systematiske sandflugtsdæmpning med lyng og hjelme går tilbage til slutningen af 1700-t., mens de første træplantninger fandt sted i 1850'erne. Områderne mellem plantagerne blev fredet gennem sidste halvdel af 1900-t.

Den nordøstlige del af Thy består af litorinafladernes hævede havbund 5-10 m.o.h., der omgiver tidligere øer af de morænedækkede, højtliggende kalkhorste Hanstholmknuden og Hjardemål. Mod vest findes flere karstsøer, bl.a. Nors Sø. Vestkysten er en udlignet klintekyst. Flade Sø er ligesom Agger Tange beskyttet af høfder. Limfjordskysten er meget uregelmæssig med høje, aktive klinter, enkelte steder med lave strandenge på hævet havbund.

Thisted er den eneste større by og egnens servicecenter. Langs Thisted-Struer-banen ligger en række landsbyer, der har udviklet sig til stationsbyer. Langs vestkysten lå tidligere fiskerlejer, hvor man trak bådene op på stranden; i dag foregår det næsten kun ved Nørre Vorupør. Lejet er ligesom de øvrige tidligere fiskerlejer Agger, Stenbjerg og Klitmøller vigtige turistområder med mange sommerhuse. De fleste af kystens fiskere flyttede til Hanstholm, efter at havnen blev bygget i 1960'erne, og foruden en stor fiskerihavn med erhverv knyttet til fiskeriet er der her færgeforbindelser til Norge, Færøerne og Island.

Tre større veje går gennem Thy: ruterne 11, 26 og 29.

Nationalpark Thy

Det næsten 25.000 ha store område, der strækker sig fra Thyborøn Kanal i syd til Hanstholm i nord, blev i 2008 indviet som Danmarks første nationalpark. Den omfatter rige naturområder med strande, plantager, søer og ikke mindst klitheder, der er en meget værdifuld, men truet naturtype. Med LIFE-støtte fra EU er der gennemført en omfattende pleje af disse arealer, der er i fare for at gro til med bjergfyr.

Store dele af nationalparken er fredet.

Læs mere om Nationalpark Thy.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig