Thrasymachos, Thrasymachos fra Kalchedon (i Nordgrækenland), sofist og retoriker kort før 400 f.Kr. Ud over sin retoriske indsats er han bedst kendt fra Platons Staten, hvor han i 1. bog argumenterer for, at retfærdighed er det, der er i magthavernes interesse.