Thorvald Povlsen, 1868-1942, dansk præst og politiker. Povlsen var medstifter af Det Radikale Venstre i 1905 og MF 1910-35; i 1916 blev han landets første kirkeminister. Povlsen var en udpræget repræsentant for den grundtvigsk-radikale kirkepolitik; han gennemførte fx N.P. Arboe Rasmussens ansættelse som sognepræst i Vålse i 1917, lovene om præstelønninger i 1918 og om salg af præstegårdsjord i 1919. Han engagerede sig desuden levende i Grønlands forhold og i sine sidste leveår i de (i 1941) internerede kommunisters sag.