Thorvald Larsen, 1892-1992, dansk teaterleder. Larsen fik 1921 sit eget turnéselskab og blev 1927 leder af Odense Teater. 1935 fulgte en ansættelse som chef for Folketeatret i København, hvis chef han forblev til 1959. I perioder påtog han sig også ledelsen af Det Ny Teater og var 1958-74 direktør for biografen Alexandra-Teatret. Han kæmpede energisk for at forbedre privatteatrenes forhold.