Thorvald Boeck var en norsk jurist, den største norske bogsamler i 1800-tallet. Hans hovedsagelig dansk-norske samling på ca. 31.500 bind og 600 håndskrifter kom 1899 til Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs bibliotek i Trondheim.