Thormodus Torfæus, egl. þormóður Torfason, 1636-1719, islandsk-dansk historiker. Torfæus indsamlede i 1660'erne nogle af de vigtigste middelalderlige håndskrifter på Island og sikrede dem for Det Kgl. Bibliotek i København. I sine senere år skrev han en række latinske værker om de ældste danske konger samt om Norges og de nordatlantiske bilandes historie, især på grundlag af islandske kilder.