Thorkild Gravlund, 1879-1939, dansk forfatter. Debutromanen Øen (1903) skildrer fortroligt mennesker og skæbner på den sjællandske halvø Reersø, hvor Gravlund boede hele sit liv. Romantrilogien Sognet (1915-18), forfatterskabets hovedværk, tematiserer kulturbrydningerne i landbosamfundet og udtrykker en udpræget værdikonservativ holdning, bl.a. til den industrielle udvikling i Danmark. 1930'ernes "bondeoprør", fx gennem Landbrugernes Sammenslutning, danner baggrund for den indignerede dobbeltroman Ellen (1935). Gravlunds enkle prosa og klart markerede holdninger havde betydning for bl.a. Martin A. Hansens forfatterskab.