Thomas von Jessen, 4.7.1648-27.10.1731, dansk embedsmand, adlet i 1681. Jessen havde fra ca. 1680 stor indflydelse på dansk udenrigs- og indenrigspolitik. Han virkede for en alliance med Frankrig, vendt mod Sverige og Gottorp, og en sådan blev indgået 1682-83. Fordelene ved alliancen blev imidlertid sat over styr i 1689 (se Altonaforliget) pga. en uforsigtig dansk politik, som Jessen var medansvarlig for. I 1699 medvirkede han til en alliance med Polen-Sachsen og Rusland, men efter en kortvarig krig med Sverige måtte Danmark trække sig ud i 1700, og Jessen fik sin afsked. Senere var han på diplomatiske missioner, og i 1713 blev han den øverste embedsmand i Slesvig og fik derved ansvaret for gennemførelsen af hertugdømmets inkorporation under den danske krone i 1721.