Thomas Thomsen, 1870-1941, dansk museumsmand, ansat ved Nationalmuseet 1894-1940 med Etnografisk Samling som hovedansvarsområde. Thomsen foretog vigtige udgravninger, bl.a. stenalderbopladsen ved Brabrand Sø, jernalderfundet fra Kraghede og bronzealdergraven fra Egtved.