Thomas Slenitz, d. 1500, tysk officer. Slenitz var anfører for "Den Saksiske Garde"; han deltog i kong Hans' sejrrige felttog i Sverige 1497 og i togtet til Ditmarsken 1500, hvor han faldt under stormen på marskbøndernes skanse.