Thomas Murner, ca. 1475-1537, tysk franciskaner, prædikant og folkelig forfatter, doktor i teologi og i jura. Hans mange skrifter og digte er dels opbyggelige, dels polemiske og satiriske. Med betydelig gennemslagskraft kritiserede han energisk al slags dårligdom i samtiden. I en række skrifter tog han kort efter 1517 stilling imod Luthers tanker og fik svar i form af en række lutherske satirer. Senere kom han som præst i Schweiz i strid med Zwingli. Han endte sit liv som præst i sin fødeby i Alsace. Som forfatter hører Murner til de betydeligste af Reformationens samtidige modstandere.