Thomas Mun, døbt 17.6.1571-21.7.1641, engelsk økonomisk forfatter og forretningsmand. Mun udgav A Discourse of Trade from England unto East India (1621) og England's Treasure by Foreign Trade (1664), hvoraf den sidste er hans hovedværk. Han har øvet indflydelse på de merkantilistiske tankers udvikling og anviste bl.a. midler til en gunstigere handelsbalance for England, men han mente i modsætning til mange merkantilister, at et forbud mod udførsel af ædelmetal, guld og sølv ville forringe udenrigshandelen. Hvis man tjener på handelen, vil der jo stadig komme mere guld og sølv hjem, end man sender ud. Mun mente derfor, at man snarere end for landets beholdning af ædelmetal burde interessere sig for de strømme af guld og sølv, der via udenrigshandelen gik til og fra England, en tanke, som dengang var langt forud for sin tid.