Thomas Jacobsen, 1810-1853, dansk violinbygger, som i 1841-44 virkede i København. Efter en rejse rundt i Europa, deriblandt til den ansete violinbygger Vuillaume i Paris, nedsatte han sig atter som selvstændig i København i 1847. Han blev udnævnt til hofinstrumentmager, men døde i 1853 af kolera. Hans instrumenter betegnes som meget fine; kun ganske få er dog bevaret.