Thomas Højrup, f. 1953, dansk etnolog; 1984 lektor og fra 2004 professor ved Københavns Universitet. I Det glemte folk. Livsformer og centraldirigering fra 1983 har han grundigt belyst det gab imellem lovgivning og befolkning, der i nutidens Danmark tit træder frem i politiske konflikter. Bogen blev kendt i brede kredse, og pga. teoretisk stringens og empirisk følsomhed inspirerede den såvel den teoretiske diskussion på universiteterne som det praktiske arbejde inden for planlægning og sundhedsvæsen. Også med andre værker har Højrup bidraget til livsformsanalysens udvikling; livsformer, fx Omkring livsformsanalysens udvikling (1996) og Livsformer og velfærdsstat ved en korsvej? (2003). I 2002 kom Dannelsens dialektik. Etnologiske udfordringer til det glemte folk.