Thomas Fincke, 1561-1656, dansk matematiker og læge. Fincke studerede som ung matematik og medicin i udlandet. I 1583 udsendte han i Basel det matematiske værk Geometriae Rotundi libri XIV og tog samme sted den medicinske doktorgrad i 1587. Efter sin hjemkomst blev Fincke i 1591 udnævnt til professor i matematik og i 1603 til professor i medicin ved Københavns Universitet. Han blev flere gange valgt til rektor for universitetet og forvaltede i over 50 år Kommunitetets midler.