Thessalonikerbrevene, to breve fra apostlen Paulus til menigheden i den makedonske by Thessalonika (nuv. Thessaloniki). Se paulinske breve.