Theodoros Metochites, ca. 1270-1332, byzantinsk lærd og politiker. Metochites blev statsminister under Andronikos 2. og fulgte ham i hans fald i 1328. De sidste to år af sit liv tilbragte han som munk i Choraklostret, som han selv tidligere havde ladet restaurere og udsmykke med prægtige mosaikker og freskoer. Som videnskabsmand er Metochites kendt for en introduktion til astronomi, skrifter om græsk historie, sine taler og digte samt for sit store bibliotek og den elegante håndskrift, metochites-skrift, der anvendtes i Choraklostrets skriptorium.