Theobald von Bethmann Hollweg, 1856-1921, tysk politiker og statsmand. Bethmann Hollweg var uddannet jurist, og efter en eksemplarisk preussisk embedsmandskarriere blev han i 1909 tysk rigskansler. Før 1. Verdenskrig søgte han at opnå forståelse med briterne uden at give afkald på de tyske stormagtsambitioner, men led nederlag til den militære ledelse og de radikale nationalistiske kræfter. Under "julikrisen" 1914, der ledte frem til udbruddet af 1. Verdenskrig, støttede han et hurtigt østrig-ungarsk militært indgreb mod Serbien i forventning om herved at kunne begrænse konflikten til Balkan. Under krigen søgte Bethmann Hollweg at balancere mellem på den ene side det nationalistiske højre og hærledelsen, der ønskede omfattende tyske anneksioner, og på den anden side de kræfter i Rigsdagen, der ønskede parlamentariske reformer og fred gennem forhandlinger. Bethmann Hollweg trådte tilbage i juli 1917, da denne balanceakt ikke længere var mulig, og efter at han havde mistet tilliden blandt hærledelsen og et flertal i Rigsdagen.