The British Council, regeringsorganisation til varetagelse af Storbritanniens udenlandske kulturelle forbindelser med repræsentationer i ca. 100 lande og hovedsæder i London og Manchester. Dens hovedaktiviteter falder inden for formidling af britiske kultur-, forsknings- og uddannelsesaktiviteter med specielle programmer for udviklingslande, støttet af et stort antal biblioteker og informationscentre verden over. The British Council finansieres hovedsagelig af det britiske Udenrigs- og Commonwealthministerium, mens egenindtjeningen udgør ca. 25% (1994). Skandinavien betjenes siden 1992 centralt fra kontoret i København.