Thames Flood Barrier, dæmningsanlæg over Themsen øst for London, indviet 1982. Det store anlæg skal sikre London mod oversvømmelser fra floden. Fra en række moler bygget i floden kan spærreporte drejes i lodret position under stormflod.