Thalbitzer, borgerlig slægt, der kom til Danmark med to sønner af købmand i Berlin Zacharias Thalbitzer (1687-1739); den ældste, Heinrich Albert Thalbitzer (1737-85), blev preussisk konsul i Helsingør og stamfader til en stor efterslægt, bl.a. sønnesønnen, politikeren Carl Wilhelm Thalbitzer (1801-67), eskimologen W. Thalbitzer og dennes bror nationaløkonom Carl Thalbitzer (1876-1970).