Th. Stein, Theobald Stein, 1829-1901, dansk billedhugger, uddannet på Kunstakademiet fra 1841 og arbejdede samtidig hos bl.a. H.V. Bissen. Stein blev docent i anatomi ved Kunstakademiet 1867, professor i billedhuggerkunst fra 1883 og direktør smst. 1893-96. Den klassicistiske tradition fra Thorvaldsen og Bissen prægede tidligt Steins kunst, men han blev snart grebet af tidens interesse for det historiske og monumentale. Mange af hans værker findes i København, bl.a. Ludvig Holberg (i bronze efter en statuette fra 1850), afsløret 1875 foran Det Kgl. Teater, og Niels Juel, opstillet i bronze 1881 ved Holmens Kanal; ved Marmorkirken står bl.a. statuen Ansgar (bronze, 1894). Desuden udførte han talrige portrætbuster og -medaljoner af fremtrædende personer; modtog Thorvaldsens Medalje i 1860.