Th. Lang, Theodora Lang, 1855-1935, dansk skoleleder og en af de førende skikkelser inden for kvindepædagogikken efter Natalie Zahle. I Silkeborg opbyggede hun 1886-96 et imponerende skolekompleks bestående af grundskole, gymnasium, forskole- og lærerindeseminarium; dele af skolen, som hun i kristen ånd ledede som en mater familias, fungerede som kostskole. Især på området undervisning af småbørn gjorde hun sig stærkt gældende, men også på landsplan ydede hun en bemærkelsesværdig indsats, bl.a. som redaktør af bladet Bog og Naal og som organisator af nordiske lærer- og elevudvekslinger. I løbet af 1970'erne og 1980'erne er den gymnasiale del af skolen overtaget af Århus Amt, og seminariet blev nedlagt i 1986.