Thøger Jagd, 1884-1962, dansk forstmand. Jagd var 1919-57 forstinspektør på Bregentved, hvor han især ydede en stor indsats for dyrkning af eg. Han var et fremtrædende medlem af flere forstlige organisationer, bl.a. Statens Forstlige Forsøgskommission (1920-45).