Terpsichore, (gr. 'den, som glæder sig ved kordans'), i græsk mytologi dansens og lyrespillets muse. Hun afbildes i kunsten dansende eller med en lyre. Se de ni muser.