Terai, Tarāī, lavtliggende sletteland syd for Himalayas forbjerge, som udgør den nordlige del af Gangessletten fra Yamunafloden i NV-Indien gennem Nepal til Brahmaputra i Bangladesh. Terai, der er et fugtigt og stedvis sumpet område, er mange steder dækket af tæt skov, men i øvrigt intenst opdyrket. Det smalle Teraiområde i Nepal har således ca. 70% af landets opdyrkede areal og næsten halvdelen af befolkningen. Området er først blevet tæt befolket i nyere tid pga. udbredt forekomst af malaria.