Teknik & Miljø, indtil 2007 Stads- & Havneingeniøren, dansk fagtidsskrift for teknik og miljø, udgivet af KTC, Kommunalteknisk Chefforening. Tidsskriftet, der udkom første gang i 1910, begyndte allerede i 1960'erne at beskæftige sig med de dengang nye miljøspørgsmål. Det udkommer 11 gange om året i et oplag på ca. 3400 eksemplarer (2017). Se miljøtidsskrifter.