Tees er en flod i det nordlige England. Den er 120 km lang. Den udspringer i Penninerne med flere vandfald og har ret stor vandføring til udløbet i Nordsøen. Den udnyttes intensivt til kajak- og anden vandsport.