Tecumseh, ('puma klar til angreb'), 1768-1813, shawneeleder, som tidligt i 1800-t. organiserede en stor del af indianerne til modstand mod kolonisering i området vest for Appalacherne (se også shawnee). Sammen med sin bror, profeten Tenskwatawa (1768-1834), som agiterede for fastholdelsen af de gamle indianske livsformer, søgte Tecumseh at samle indianerne i en fælles front, der skulle standse amerikansk annektering af indiansk jord og de efterfølgende etniske udrensninger. Med støtte fra briterne i Canada håbede Tecumseh at skabe en fri indiansk stat i Ohiodalen. Han kæmpede på britisk side i Den Amerikansk-engelske Krig (1812-14) og faldt i 1813 i et slag ved Thames River i det nuværende Ontario.