Tawrat, (arab. tawrāh, tawrātun), Koranens betegnelse for den jødiske Torah, der i islamisk tradition ligesom Det Nye Testamente (se Injil) og Koranen opfattes som en af flere guddommelige åbenbaringer, der er nedfældet i en bog.