Tariq Ali, f. 1943, pakistansk-britisk forfatter og journalist. Ali er født i Lahore og uddannet i Pakistan og Storbritannien (Oxford). Efter involvering i modstanden mod det militære styre i Pakistan i 1960'erne har han levet i eksil i Storbritannien, hvor han siden har været aktiv i britiske og europæiske fredsbevægelser. Ali, der har været redaktør på tidsskriftet New Left Review og også har været aktiv som dramatiker og filmskaber, har skrevet om historie og politik i en ramme af både fiktion og ikke-fiktion. Hans kontroversielle romaner om islamisk civilisation, Shadows of the Pomegranate Tree (1992), The Book of Saladin (1998) og The Stone Woman (2000), og kulturkritiske studier som The Clash of Fundamentalisms: Crusades, Jihads, and Modernity (2002) har været stærkt medvirkende til at udbrede et nuanceret billede af islam og at pege på fundamentalisme som et generelt og kulturelt betinget fænomen.