Targowica-konføderationen, forbund af polske aristokrater dannet i Sankt Petersborg 27.4.1792 på foranledning af Katarina 2. den Store, vendt mod polske reformforsøg og Tredje Maj-forfatningen af 1791. Konføderationens program blev offentliggjort i Targowica (nuv. Ukraine) 14.5.1792, og umiddelbart efter rykkede den russiske hær ind i Polen. Kong Stanisław 2. sluttede sig til forbundet, hvorpå alle reformer blev annulleret ved sejmen i Grodno 1793, der godkendte Polens anden deling samme år.