Tapeshavet er den del af Litorinahavet, som overskyllede det danske område uden for bælterne og Øresund i begyndelsen af Atlantisk tid, 7000-3900 f.v.t.