Tamil Nadu

Tamil Nadu.

.

Det gamle danske fort Dansborg i Trankebar.

.

Plantning af ris.

.

Bragatheeswara Tempel i Thanjavur.

.

Menakshee Templet i Madurai.

.

Sankar cementfabrik.

.

Den store fiskerflåde i Nagapattinam.

.

Artikelstart

Tamil Nadu, delstat i Sydindien; 130.000 km2, 72,14 mio. indb. (2011). Den østlige del af Tamil Nadu er en flad kystslette mod Den Bengalske Havbugt. Syd for Chennai (tidl. Madras) danner Cauveryfloden et vældigt delta med 1 mio. ha kunstvandet agerjord. Mod vest ligger flere bjergområder på grænsen til Kerala, mens de nordlige og centrale områder udgør de sydligste dele af Deccans højland. Klimaet er tropisk med meget høje sommertemperaturer. Størstedelen af nedbøren falder under NØ-monsunen i oktober-december, men Tamil Nadu får også nedbør under SV-monsunen i juni-august. I de vestlige bjergområder og i Cauverydeltaet er nedbøren rigelig, 1000-2000 mm om året.

Befolkningen er overvejende hinduer (89%), mens muslimer udgør 5%; 6% er kristne. Det dominerende sprog er tamil, dog taler omkring 10% telugu. Malayalam, der tales i Kerala, er udbredt i de vestlige bjergområder. Tamilerne nedstammer fra Sydindiens oprindelige dravidiske befolkning. En del af tamilerne begyndte en udvandring i 200-t. f.Kr. til det nordlige Sri Lanka. Efterkommere af disse udvandrere udgør nu en del af selvstændighedsbevægelsen der.

Tamil Nadu er en af Indiens mest industrialiserede delstater. Fremstillingsvirksomhed beskæftiger en betydelig del af arbejdsstyrken og bidrager med ca. 40% af delstatens BNP. Bomuldsforarbejdning er traditionelt den største branche. Andre vigtige produkter er biler, landbrugsmaskiner, kunstgødning, cement, papir og sukker. I offentlige virksomheder fremstilles bl.a. togmateriel og kampvogne. Siden 1990'erne har Madras fået en hastigt voksende elektronikindustri. Tamil Nadus fiskere henter fisk til fiskeindustrien, der i Indien kun overgås af Keralas. Minedrift er også vigtig. Der udvindes bl.a. jernmalm, kalksten, magnesium og bauxit.

Landbrug er dog det vigtigste erhverv; der dyrkes bl.a. ris, hirse, majs og bælgfrugter. Blandt de vigtigste salgsafgrøder er sukkerrør, bomuld, jordnødder, bananer, mango, kaffe, te, chili og cashewnødder. Fra skovene sælges tømmer, sandeltræ og træ til fremstilling af cellulose. Kunstvanding og moderne dyrkningsmetoder med flere afgrøder om året har siden 1960'erne forøget landbrugsproduktionen kraftigt, og hektarudbytterne er blandt de højeste i Indien. 50% af arealet er kunstvandet; enten fra floder og dæmninger, brønde eller tanks, små kunstige søer, der fyldes med regnvand under monsunen. En af forudsætningerne for, at kunstvandingen fra brønde er så udbredt, er, at samtlige landsbyer har elektricitet. Allerede i 1934 blev Cauvery dæmmet op ved Mettur Dam (1,6 km lang og 53 m høj), hvorved der blev skabt et vældigt vandreservoir (se også Cauvery).

Tamil Nadu er begunstiget af en veludbygget infrastruktur i form af et tætmasket vej- og jernbanenet. I Nilgiribjergene mod NV på grænsen mod Karnataka og Kerala ligger frodige områder med teplantager. Ootacamund er en af flere hill stations, etableret i kolonitiden. På kysten syd for Chennai ligger den gamle danske handelsstation Tranquebar.

Religion

Den oprindelige tamilkulturs første møde med religioner nordfra fandt sted omkring 200-t. f.Kr., da mindre samfund af buddhister og jainister slog sig ned i Sydindien, og grupper af brahmanpræster blev ansat af sydindiske fyrster til at udføre de vediske ritualer. Det var imidlertid først fra 600-t. e.Kr., at hinduismen og den sanskritprægede kultur for alvor blev en vigtig faktor i tamilsamfundet. Tamil spillede sikkert sin største rolle som religiøst sprog i 600-900-t., idet disse århundreder fostrede en række digtere, der skabte hymner præget af en stærk religiøs inderlighed. Deres lyrik dannede grundlag for den sydindiske bhaktilære (se bhakti). Der var 12 vishnuitiske hymnedigtere (alvarer) og ifølge traditionen 63 shivaitiske digtere (nayanar), hvoraf dog kun otte anses for betydelige. I de seneste århundreder har islam og kristendom spillet en vis rolle. Portugisiske jesuitter begyndte deres missionsvirksomhed allerede i sidste halvdel af 1500-t. I 1706 ankom to protestantiske missionærer til Tranquebar. De var udsendt af kong Frederik 4. af Danmark og lagde grunden til al videre protestantisk missionsvirksomhed i Indien.

Kunst og arkitektur

har været knyttet til det øvrige Indiens kultur (se Indien (arkitektur og billedkunst)). Den hinduistiske kunst repræsenteres af mægtige tempelkomplekser i bl.a. Madurai og Tanjore, mens vestligt præget billed- og bygningskunst har haft et centrum i hovedstaden Chennai. Se også Vijayanagar.

Historie

Området havde allerede i oldtiden udbredt handelskontakt, bl.a. til Romerriget og til SØ-Asien, hvortil der i det første årtusinde e.Kr. fandt en omfattende kultureksport sted, fx af religion og arkitektur. Politisk blev Choladynastiet den dominerende regionale magt fra omkring 900 med erobringer i Sri Lanka og Malaya. I midten af 1300-t. oprettedes det store sydindiske kongerige Vijayanagar, der beherskede regionen til midten af 1600-t., da Mogulriget for en kort periode underlagde sig det meste af Sydindien. Briterne, der 1639-40 havde oprettet et fort med handelsstation ved Madras, gjorde sig i sidste halvdel af 1700-t. til herre over området, som herefter indgik i Britisk Indiens Madrasprovins. I 1950'erne udskiltes den tamilsktalende del af delstaten Madras, og under en tamil-national regering under Dravida Munnetra Kazhagam skiftede delstaten i 1968 navn til Tamil Nadu. Det politiske liv har siden været domineret af tamilske partier, der nok har opgivet tidligere krav om en tamilsk nationalstat, men fortsat hæger om en særlig sproglig og kulturel identitet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig