Tage Reedtz-Thott, 1839-1923, dansk politiker, konseilspræsident 1894-97. Reedtz-Thott, der i 1862 overtog baroniet Gavnø, blev i 1886 medlem af Landstinget for Højre og var 1892-97 udenrigsminister. Han bidrog til det politiske forlig i 1894 og blev efter Estrups afgang konseilspræsident. Som moderat ønskede han et bredt politisk samarbejde med venstregrupperne. I 1900 brød han med Højre og var indtil sin udtræden af politik i 1909 knyttet til De Frikonservative.