Tage Lyneborg, f. 1946, dansk arkitekt. Uddannet som murer og 1968-73 på Kunstakademiets Arkitektskole; siden 1973 lærer smst. og professor. Fra 1991 har han været medlem af Akademiraadet, 1993-96 formand for samme. Lyneborg, der etablerede egen tegnestue i 1981, har især bygget enfamilieshuse. Husene er fortrinsvis præget af senmodernismen, men adskiller sig fra hinanden ved de meget individuelle løsninger. Lyneborg er desuden arkitekt for Privathospitalet Hamlet, Frederiksberg (1992), og boligbyggeri i Egebjerg, Ballerup (1994). Han modtog Eckersbergs Medalje 1990.