Tage Kampmann, 7.2.1918-12.9.2013, rektor og undervisningsinspektør. Tage Kampmann blev i 1953 rektor for det nyoprettede Hellerup Seminarium, i 1970 for N. Zahles Seminarium og var 1973-88 undervisningsinspektør for seminarierne og fungerende vicedirektør 1974-79. Med stringens og organisatorisk talent arbejdede Tage Kampmann til stadighed for en forbedring af læreruddannelsen, hvis historie 1945-91 han behandlede i bogen Kun spiren frisk og grøn (1991).