Tage Bull, 1881-1960, dansk diplomat og bogsamler. Tage Bull opnåede stort ry i den litterære verden som kender af Giacomo Casanova. Som diplomat var han bl.a. posteret i Madrid, Rom og især Paris, hvor han i de såkaldte Pages casanoviennes offentliggjorde sine afhandlinger og artikler om Casanova.