Tage Andersen, 18.3.1927-31.8.2006, dansk bankdirektør og erhvervsmand. Andersen påbegyndte sin bankuddannelse i 1943 i Banken for Frederiksværk og Omegn. I 1951 kom han til Den Danske Bank, hvor han i 1969 blev direktør, 1980-90 foresiddende direktør. Han var kendt for en kontant lederstil og en konservativ bankpolitik, der viste sig gunstig under 1980'ernes tilbageslag i den finansielle sektor. Han var ophavsmand til fusionen mellem Den Danske Bank, Handelsbanken og Provinsbanken i 1990, der blev startskuddet til en række sammenlægninger inden for sektoren. Andersen beklædte en række betydningsfulde bestyrelses- og formandsposter, bl.a. formandsposten for SASs bestyrelse to gange i perioden 1990-94.