Taft-Hartley Labor Relations Act, amerikansk arbejdsmarkedslov, vedtaget 1947 på trods af præsident Trumans veto. Valget i 1946 havde givet et republikansk flertal i begge Kongressens kamre, og loven var dette nye flertals vigtigste middel til at svække fagbevægelsen, der under New Deal havde vundet stor politisk indflydelse. Den forbød blandt andet eksklusivaftaler og begrænsede strejkeretten.